Τεχνικές διαχείρισης θυμού

Ο θυμός είναι μία συναισθηματική αντίδραση απεναντί σε καποίο άτομο, μία κατάσταση ή ένα γεγoνός. Μας ενημερώνει για την ψυχική κατασταση που βρίσκεται ο οργανισμός μας εκείνη τη στίγμη. Μία τετοία στιγμή μπορεί να είναι όταν νιώθουμε ότι απειλούμαστε, όταν φοβόμαστε ότι χάνουμε τον έλεγχο αλλα και όταν αισθανόμαστε ότι μας αδίκουν ή μας προσβάλλουν. Το θέμα δεν είναι το αν θα θυμώσουμε ή όχι αλλά το πώς θα εκδηλώσουμε αυτό το συναίσθημα.


Τεχνικές Διαχείρισης Θυμού

Διαχείριση στρες

Το στρες και ο θυμός είναι αλληλένδετα. Όταν κάποιος ζητάει βοήθεια για διαχείριση θυμού, αυτό σχεδόν πάντα έχει να κάνει και με αυξημένα επίπεδα στρες. Σε κάποιες περιπτώσεις (όχι όμως σε όλες) συμβαίνει και το αντίστροφο, όπου η υπερδιέγερση που προκαλεί το στρες οδηγεί σε θυμό, ή σε άλλες περιπτώσεις όπου καταπιεσμένα συναισθήματα θυμού μπορεί να οδηγήσουν σε σωματικά συμπτώματα, που συνδέονται με το στρες.

Διαχείριση χρόνου

Αν και αυτό αποτελεί κομμάτι της διαχείρισης στρες, συνδέεται άρρηκτα και με τη διαχείριση θυμού. Όσο πιο καλά μπορούμε να οργανώσουμε τη μέρα μας, αφήνοντας αρκετό χρόνο για τις υποχρεώσεις μας αλλά και για ξεκούραση, τόσο περισσότερο αποφεύγουμε το άγχος και τον εκνευρισμό.

Προσπάθεια να μην αντιδράμε ενστικτωδώς

Είναι καλύτερο να σκεφτούμε προτού αντιδράσουμε, παρά να αφήσουμε το θυμό ή την απογοήτευση να κυριαρχήσουν. Αυτό παράλληλα, βοηθάει και την αυτοεικόνα μας, καθώς αισθανόμαστε ότι ο έλεγχος ανήκει σε μας κι όχι στις καταστάσεις. Αντίθετα, όταν κυριαρχεί το ένστικτο μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες αντιδράσεις, ακόμη και από ασήμαντες αφορμές.

Εκμάθηση δεξιοτήτων διεκδικητικότητας

Η διεκδικητικότητα βρίσκεται ανάμεσα στην παθητικότητα και την επιθετικότητα και αποτελεί τη χρυσή τομή μεταξύ τους. Σημαίνει να εκφράζουμε αυτό που σκεφτόμαστε με ευθύ και ειλικρινή τρόπο, χωρίς όμωσ να προσβάλλουμε με αυτό τα δικαιώματα και την προσωπικότητα του άλλου.

Είναι σημαντικό να προσπαθήσει κανείς να αναπτύξει την ικανότητα να ακούει προσεκτικά τον άλλο και να προσπαθεί να τον καταλάβει. Αυτό ευνοεί σε μεγάλο βαθμό τις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς βελτιώνει την επικοινωνία μεταξύ δυο ατόμων και την αποφυγή παρερμηνειών.

Ρεαλιστικές προσδοκίες

Πολλές φορές ο θυμός είναι απόρροια των πολύ υψηλών προσδοκιών για τον εαυτό. Καθοδηγούμενοι από την ανάγκη μας να αισθανθούμε σημαντικοί και επιτυχημένοι μπορεί να θέσουμε υψηλές, μη ρεαλιστικές προσδοκίες. Όταν αυτές δεν ικανοποιούνται θυμώνουμε και ξεκινάμε την αρνητική αυτοκριτική, η οποία συνεπάγεται θυμό προς τον εαυτό.

‘Aλυτες συγκρούσεις του παρελθόντος

Ο θυμός μπορεί να είναι συσσωρευμένος μέσα μας από περιστατικά στα οποία αισθανθήκαμε ότι αδικούμαστε, αλλά δεν προλάβαμε να αντιδράσουμε. Κάτι τέτοιο μπορεί να είναι μια απώλεια που δεν έχουμε πενθήσει ή μια σύγκρουση στην οποία δεν εκφράσαμε αυτά που θέλαμε. Αυτά τα ανάμεικτα συναισθήματα λύπης και θυμού μπορεί να πυροδοτήσουν έντονες και δυσλειτουργικές συμπεριφορές.