Συνεργασία με τις Ακαδημίες της Ευρυάλης Γλυφάδας

Συνεργασία με τις Ακαδημίες της Ευρυάλης Γλυφάδας σε αρθρογραφία πάνω σε θέματα αθλητικής ψυχολογίας και στις ακόλουθες υπηρεσίες:

 Ψυχολογία Αθλητών (Κίνητρο, Άγχος, Στοχοθεσία, Απόδοση, Ταυτότητα μαθητή-αθλητή)
 Διαχείριση αθλητικών τραυματισμών
 Συμβουλευτική γονέων
 Γνωσιακή Ψυχοθεραπεία σε θέματα άγχους, φοβιών, κατάθλιψης, διαχείρισης αλλαγών και διαταραχών πρόσληψης τροφής.