Συμμετοχή στο webinar του Euroleague Strength & Conditioning Coaches Association με θέμα "Sport Psychology & Mental Health"

Ομιλία στο webinar με θέμα "The evolutionary development from group to team: Turning a group of athletes to a high-performance team".

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα: https://escca.net/sports-psychology-mental-health-webinar/