Συμμετοχή στο 2ο Συνέδριο Euroleague Strength and Conditioning Coaches Association (July 1-2)

Συμμετοχή στο ετήσιο συνέδριο των Strength and Conditioning Coaches της Euroleague. Εισήγηση με θέμα Psychological Aspects of Sport Injury - Antecedents and Recovery - "Ψυχολογικές Προεκτάσεις του Τραυματισμού".

Για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου: https://escca.net/2nd-escca-summit/