Συμμετοχή στο 16ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχολογίας της Άσκησης και του Αθλητισμού (Ε.Ε.Ψ.Α.Α.)

Προφορική παρουσίαση της διπλωματικής μου εργασίας με θέμα "Improving Stress Management for Professional Athletes in Sport Organisations".