Πρόγραμμα ενίσχυσης κινήτρου και βελτίωσης της απόδοσης

Είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην ενίσχυση του κινήτρου, την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας και στη βελτίωση της αθλητικής απόδοσης. 

Μέσα από εφαρμογή επιστημονικών ψυχολογικών θεωριών στοχοθεσίας, αυτο-αποτελεσματικότητας και νοερής απεικόνισης ενισχύουμε την πνευματική μας απόδοση, την επιμονή, την καθαρότητα και την εσωτερική τάση για βελτίωση και εξέλιξη.

Συμμετέχοντες: Αθλητές ερασιτέχνες ή επαγγελματίες, από όλα τα αθλήματα
Αριθμός συμμετεχόντων: 4 - 20 άτομα
Διάρκεια: 60-90'
Κόστος: 100 ευρώ/συνάντηση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο 6955488188 ή στο email christie@christiemiliordou.com