Εισαγωγή στην Αθλητική Ψυχολογία

Με τη δημοσιογράφο Βιβή Αναστασιάδου συζητάμε για Αθλητική Ψυχολογία σε ένα σύντομο αλλά περιεκτικό βίντεο και απαντάμε στα παρακάτω ερωτήματα:

➡️ Με τι ασχολείται η επιστήμη της Αθλητικής Ψυχολογίας;
➡️ Με ποιος τρόπους μπορεί η εφαρμογή των θεωριών και τεχνικών της Αθλητικής Ψυχολογίας να οδηγήσει σε βελτίωση της απόδοσης;
➡️ Η Αθλητική Ψυχολογία εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο σε ατομικά και ομαδικά αθλήματα;