Δημοσίευση της διπλωματικής μου εργασίας στο βιβλίο "Social and Economic Studies within the Framework of Emerging Global Developments, Volume -1"

Η Διπλωματική μου εργασία (Master Thesis) με θέμα  "Managing Stress for Professional Athletes’ in Sports Organizations" δημοσιεύτηκε ως Book Chapter στο βιβλίο "Social and Economic Studies within the Framework of Emerging Global Developments, Volume -1".


https://www.peterlang.com/document/1267949